Eurovea rozšírenie

Rozšírenie shoppingu sa už začalo na -3. podlaží

11. October 2021

Aby sa obe budovy nákupného centra mohli prepojiť, musela stavebná spoločnosť Adifex a.s. nájsť spôsob, ako to urobiť efektívne aj ekonomicky. Zbúrať vodotesnú obvodovú stenu, takzvanú „milánsku stenu“, ktorá oddeľuje existujúcu budovu a novú časť, nie je vôbec jednoduché, najmä za plnej prevádzky nákupného centra.

Kým sa začalo s realizáciou tohto náročného procesu, bolo nevyhnutné uskutočniť niekoľko krokov a pripraviť všetko potrebné na bezpečnú a úspešnú realizáciu prepojenia budov. „Ako prvé museli byť prijaté bezpečnostné opatrenia na zadržanie možnej spodnej vody, ak by prišlo k  úniku. Na podnety stavby autorizovaný bezpečnostný technik vypracoval Havarijný plán pre zdolávanie mimoriadnych udalostí, ktorého účelom bolo stanoviť presné postupy a prevenciu zaplavenia podzemných garáží nákupného centra EUROVEA,“ hovorí stavbyvedúci Miroslav Pištek, ktorého pracovisko sa momentálne nachádza až 7 metrov pod hladinou Dunaja.

Prvým stupňom protizáplavovej ochrany je ohrádzka, ktorá je vybudovaná v bezprostrednej blízkosti otvorov a jej úlohou je zadržať prvý nápor spodnej vody. Je vyhotovená z debniacich dielcov vysokých 60 centimetrov kotvených do podlahy každé 3 metre a je zastabilizovaná proti prevráteniu nastaviteľnými oporami. Všetky spoje sú izolované a akékoľvek priesaky a netesnosti musia byť bezodkladne opravené. V tejto zóne sú osadené dve silné čerpadlá, ktoré v prípade zvýšenia hladiny začnú okamžite prečerpávať vodu do vytvorenej priehlbne na stavenisku, odkiaľ ju veľkoobjemové čerpadlo vytlačí mimo staveniska do takzvaného recipientu.

Druhý stupeň ochrany tvoria dielce vysoké 2,5 metra. Drevené hranoly sú kotvené do podlahy aj do stropu a všetko je samozrejme zaizolované a nechýbajú ani čerpadlá. Tretiu záchytnú zónu vytvoria  z vriec naplnených pieskom, ktoré sú pripravené v priestoroch podzemnej garáže. Nad týmto všetkým „bdejú“ 24 hodín denne a 7 dní v týždni špeciálne snímače, ktoré monitorujú situáciu a vysielajú informácie o aktuálnom stave, aby v prípade potreby okamžite zasiahol krízový tím, ktorého členmi sú zástupcovia developera, zhotoviteľa, manažéra stavby aj nákupného centra.

„Až po prijatí všetkých opatrení sme mohli začať s búraním obvodového múru,“ pokračuje Miroslav Pištek zo spoločnosti Adifex a dodáva, že iná technológia, ako oceľové lano s nalepenými diamantmi, sa v tomto prípade použiť nedala. Neexistuje taký kotúč, a najmä, nebolo by možné garantovať vysokú presnosť a nízku hlučnosť, keďže sa práce vykonávajú za plej prevádzky centra. Celý priestor mínus tretieho podlažia aj každé podlažie nad ním sú istené veľkým množstvom oceľových stavebných stojok, ktoré prenášajú celú váhu stropu počas odstraňovania obvodovej steny a tvorby nového prepojenia starej a novej budovy.  Vybúrané množstvo železobetónu v prvej etape je úctyhodných 398,77 tony. „Na nový otvor sme použili samohutniaci betón triedy C 35/45, ktorý už po týždni má predpísanú pevnosť v tlaku 37 megapascalov. „V prípade inej betónovej zmesi by sme museli na takúto pevnosť čakať niekoľko týždňov a proces by bol neefektívny ako časovo, tak v konečnom dôsledku aj ekonomicky,“ vysvetľuje Miroslav Pištek výber tohto špecifického materiálu.

Momentálne sú spravené zvislé časti (ostenia) garážových podlaží -2 a -3 a pracuje sa na zosilnení nadpražia. Na podlaží -1 sa pracuje na zosilnení zvislých častí - osteniach budúceho otvoru.

Adifex, a. s. pôsobí vo všetkých odvetviach stavebnej výroby, a to tak v pozemnom, priemyselnom, inžinierskom a vodnom staviteľstve, ako aj v oblasti komplexnej inžinierskej činnosti. Adifex, a.s. je modernou, stabilnou, profesionálnou a spoločensky zodpovednou spoločnosťou, čoho dôkazom je aj zapojenie sa do medzinárodnej iniciatívy Európskej únie v oblasti zlepšovania environmentálneho správania – do schémy EMAS.

Doprava:

Špeciálne informácie o doprave počas ČSOB maratónu: 1.-4.4.2023

 

Autobusom

Autobusové zástavky a linky MHD

  • Malá scéna: 29, 50, 70
  • Nové SND: 29, 78, 90
  • Landererova: 50, 88, 90

 

Trolejbusom

Trolejbusové zástavky a linky MHD

  • Nové SND: 40

 

Električkou

Zástavky a linky električiek

  • Šafárikovo námestie: 1, 3, 4

 

Dočasná zmena organizácie dopravy! Viac info tu.

Otváracie hodiny:

Obchody Pondelok - Nedeľa 10.00 - 21.00
Food court Pondelok - Nedeľa 10.00 - 22.00
Supermarket Pondelok - Nedeľa 07.00 - 22.00

365Fit&Co

Pondelok - Piatok 06.00 - 22.00
Sobota - Nedeľa 08.00 - 22.00

Cinema City

Pondelok - Piatok 10.30 - 22.00
Sobota - Nedeľa 13.30 - 22.00

Olympic Casino 

Pondelok - Nedeľa 09.00 - 05.00
McDonald's Pondelok - Nedeľa 8:00 - 23:00

 

Parkovanie:

Pracovné dni vždy 3 hodiny ZDARMA

Víkendy a štátne sviatky prvých 5 hodín ZDARMA

Každá ďalšia hodina len 3.50€**

 

*Víkendové parkovanie: od soboty od 07:00 do pondelka do 07:00. Sviatky: od 07:00 do 07:00 nasledujúceho pracovného dňa.

**Po opustení parkovacích priestorov na dobu min. 2 hod. ďalšie 3 hodiny zdarma, resp. 5 hodín cez víkend.

 

  • Poplatok za stratu parkovacieho lístka je 60 €. V prípade straty parkovacieho lístka, prosím, kontaktujte správu parkoviska +421 2 20 915 116 alebo navštívte Info Kiosk.
  • Možnosť validácie parkovacieho lístka vo vybraných prevádzkach (Billa, Cinema city, Olympic Casino). Validovaný lístok pred výjazdom treba vložiť do platobného parkovacieho automatu.
  • Možnosť bezkontaktnej úhrady parkovania cez aplikáciu ParkDots (okrem validovaných lístkov).

 

Parkovanie možné: Podzemné garáže (-2.p., -3.p.)

Parkovisko Olejkárska je natrvalo zrušené!

POZOR! Zmena organizácie dopravy. Viac informácií tu.

 

 

Virtuálna prehliadka

HORE