Preskočiť na obsah

Biela noc začína v piatok

Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku, prichádza opäť do Bratislavy. V obľúbenom trojdňovom formáte premení mesto na impozantnú galériu s takmer 50 umeleckými zastávkami vo forme neprehliadnuteľných monumentálnych objektov, interaktívnych inštalácií či jedinečných performancií autorov pochádzajúcich zo siedmich európskych krajín. Väčšina multimediálneho a žánrovo pestrého programu je dostupná každý deň medzi siedmou večer a polnocou, a to už od piatka 29. septembra do nedele 1. októbra 2023.

Mágia bratislavskej promenády

Umelecké zastávky sú opäť rozdelené medzi historické centrum a dunajské nábrežie, pričom obľúbená vodná trasa nás tento rok prevedie od vznikajúcej štvrte Eurovea City po Most SNP. Práve na nej sa pod prvým slovenským mrakodrapom v piatok večer festival oficiálne otvorí a uvíta dve diela, ktoré v Bratislave zostanú nastálo: neprehliadnuteľný 13-metrov vysoký objekt Viktora Freša a hravé minimalistické tvory talianskeho dizajnéra Lucu Boscardina na promenáde, ktoré doslova pozývajú k interakcii a hre. Boscardinove geometrické zvieratká v úvodný večer zároveň poslúžia ako inšpirácia k site-specific tanečnej performance kolektívu Silvie Svitekovej, Freestyle of Animozity. V okolí nákupného centra Eurovea nás ďalej čaká aj laserový mapping, ktorý hrou svetelných línií zvýrazní architektonické črty budovy Tower 115, nová séria jogínov Pavla Trubena - tentokrát z fúkaného skla, „mydlové” bubliny vo fontáne z dielne BN Label alebo svetelný objekt Pavla Lipu inšpirovaný neurónovou sieťou. Za pozornosť stojí aj veľkoformátové video Kriss Sagan na LED obrazovke budovy Landererova 12 - plné farieb a formálnej hravosti, a predsa otvárajúce náročné témy neistôt vo vzťahu človeka k prírode.

V OKOLÍ NÁKUPNÉHO CENTRA EUROVEA MÔŽETE VIDIEŤ:

Galéria Umelka č. 13 - Dopamine - interaktívna projekcia / Klaus Obermaier

Závislosť, láska aj fyzická aktivita majú spoločný hormón - dopamín. Tento hormón sa uvoľňuje, keď sa venujete príjemným činnostiam. Hlavnou funkciou dopamínu je efekt odmeny, ktorý nasleduje po pre vás pozitívnych udalostiach alebo činnostiach. Dielo DOPAMINE je odkazom na známe vyplavovanie dopamínových častíc, tentoraz však vo forme interaktívneho prostredia audiovizuálnej inštalácie: rýchlosť pohybu virtuálneho herca a dynamický tok častíc je v reálnom čase ovládaná pomocou infračervenej kamery, toolu Unreal Engine a MAX. Deformujúci sa roj častíc sa šíri len vtedy, keď intenzita pohybu používateľa prekročí určitú hranicu. DOPAMINE rozširuje autorove nedávne skúmanie umiestňovania nevinných, detsky pôsobiacich virtuálnych postáv do rôznych sociálnych, politických a humanistických kontextov a prostredí.

Promenáda (mólo) č. 12 - Neurón- svetelný objekt a performance / Pavol Lipa

Zoznámte sa s neurónom! Vďaka nemu má každý z nás v sebe informačnú diaľnicu. Neurón je časť nervovej sústavy, po ktorej putujú vzruchy z celého tela. Objekt neurónu od Pala Lipu ponúka sieť možných vzájomne komunikujúcich významov, ktoré prepájajú dielo, jeho autora aj diváctvo. Neuróny dlhodobo predstavujú spoluaktérov tvorby a sveta Pala Lipu. Pre umelca sú organizmami, ktoré sám oživuje a zároveň s nimi pracuje v priebehu performance. Tkaniny, systémy a štruktúry tak vedú dialógy, podobne ako spoločenstvá ľudí a ďalších prvkov prírody či virtuálneho priestoru. Neuróny taktiež otvárajú otázky v rovine spoločenských vzťahov. Je možné ich premeniť do podoby individuálneho mozgu človeka rovnako, ako do systému počítačovej siete či sieťovaniu prírodných ekosystémov. Zvuková, dotyková a vizuálna zložka projekt posúva na hranicu spirituálneho zmyslového momentu vo vzájomnej komunikácii objektu s vonkajším prostredím. Objekt neurónu prirodzene ponúka i ďalšie roviny interpretácií otvorené imaginácii diváctva.

Fontána na námestí M.R.Štefánika č. 10 - Bubbles - objekt / BN label

Asi každý z nás si spomína na detskú zábavu vyfukovania bublín. Tá obrovská radosť z veľkej dúhovej bubliny, ktorá ľahučko letí vzduchom a leskne sa na slnku. A ten smútok z toho, keď táto krehká nádhera neodvratne narazila na podlahu či inú prekážku a praskla - neostalo po nej nič viac, ako jemné koliesko mydlovej vody. S podobnými pocitmi sa pohráva dielo kolektívu BN Label. Na vodnej hladine nechávajú pristáť zoskupenie obrovských bublín, ktoré dokážu evokovať rôznorodé pocity. V mnohých vyvolajú ilúziu hravej ľahkosti detstva, nostalgiu za časom, kedy bol svet ľahký ako bublinka. Ich pominuteľnosť však môže pripomínať aj krehkosť života a prchavosť každého momentu. Krása a pominuteľnosť spojená dohromady v tomto hravom diele tak môže divákom a diváčkam ponúknuť takmer meditatívny zážitok.

Sklad 7 č. 11 - Maják - svetelná inštalácia / BN label

Maják je symbolom nádeje a záchrany. Jeho svetlo varuje pred nebezpečenstvom v búrkach či hmle a patrí už po stáročia do našej kultúrnej pamäte ako oporný bod v nebezpečných chvíľach. Biela noc každoročne pracuje s architektúrou Skladu 7 a tento rok sa kolektív BN Label rozhodol využiť nielen jeho symboliku, ale aj polohu neďaleko toku rieky Dunaj, aby ho na malú chvíľu premenil na túto dôležitú svetelnú festivalovú navigáciu. Ikonická budova na nábreží, Sklad č.7, národná kultúrna pamiatka sa tak symbolicky stáva festivalovým majákom a ponúka úvahu o kultúre ako o akomsi “nositeľovi svetla” - nádeje a hodnôt aj v neistých časoch.

Pribinova 34 č. 9 - Uzol - objekt / BN label

Čo vo vás evokuje uzol? Spomínate si na slávny Gordický uzol, ktorý nebolo možné rozviazať a dal sa len preťať? Objekt vo verejnom priestore vytvorený kolektívom BN Label si prepožičiava niektoré konotácie, ktoré sa k podobnému motívu viažu. Uzol môže evokovať problém, komplikáciu, často neriešiteľnú situáciu. Organicky sa preplieta a je ťažko čitateľné, ako sa jednotlivé vlnenia a zákruty križujú: aj to, či je zložený z viacerých častí alebo ide o jeden dlhý útvar. Možno ho čítať aj ako zosobnenie situácií vo verejnom priestore, ktoré zdanlivo nemajú uspokojivé riešenie a pri ktorých je náročné rozplietať tkanivo rôznorodých potrieb a záujmov. Zároveň však svojou farebnosťou a tvarom evokuje iný prvok našich ulíc a to detské preliezačky či šmykľavky. Zapeklitý problém sa mení na detskú hru, vyrušuje a narušuje tvarovú pravidelnosť urbanizovaných lokalít. Komplikovaný prvok tak nemusí byť prekážkou, môže priniesť oživenie a ponúknuť odlišný, intuitívny a hravý pohľad na mesto.

Eurovea shopping, prízemie E2 č. 7 - Prázdnota - svetelný objekt / Ondrej Revický

Premýšľali ste už niekedy nad prázdnotou? Niekto sa jej bojí, v inom vyvoláva pokoj či možnosti nového začiatku. Dielo Ondreja Revického tému prázdnoty približuje v rovine verejného priestoru, ale tiež na úrovni osobných činov a rozhodnutí. Preblikujúca kompozícia svietiacich reklamných boxov upriamuje pozornosť na potenciál zaplnenia prázdnoty a transformáciu jej prvotne negatívnych významov na významy pozitívne. Prázdnota je totiž priestorom nekonečných možností. Inštalácia bola prvýkrát prezentovaná v rámci projektu Centrum światów jest tutaj v poľskom meste Przemyśl. Projekt, ktorého kurátorkou bola Jadwiga Sawicka, sa prizeral problému vyľudnenia, chátraniu historických budov, absencii perspektív pre mladých ľudí v kedysi prekvitajúcom prihraničnom meste. V rámci Bielej noci sa toto meditatívne svetelné dielo premiérovo predstavuje aj na Slovensku.

Eurovea shopping, prízemie E2 č. 6 - Critical Point - tanečná performance 19:00, 20:00, 21:00 / Radical Empathy

Čo všetko možno vyjadriť telom a čo všetko sa tela týka? Performatívna inštalácia Tomáša Danielisa sa venuje aktuálnym otázkam, zaoberajúcimi sa telesnosti najmä v súvislosti so ženami a ich postavením v spoločnosti. Carry that Weight - umenie hľadí do zrkadla a stráca svoje pozlátko. Telo na pozretie, telo v práci, telo na vlastnenie, telo ako odraz, telo ako obraz... Umelci zoskupenia Radical Empathy sa ponárajú do hlbín neistého a komplikovaného postavenia žien v súčasnej spoločnosti v jej kultúrnych (i historických) rámcoch. Nechajte sa uniesť týmto pohlcujúcim pohybovým predstavením.

Pribinova 34 č. 8 - Krehkosť INSIDE / Pavol Truben

Stále viac ľudí dnes zažíva pocit stresu a zahltenia. Nestíhame, nevládzeme a niekedy máme pocit, že nám praskne hlava. Na Bielej noci 2023 sa opätovne predstavuje séria svetelných figurálnych objektov Pavla Trubena, ľudovo nazývaných “jogínov.” Predstavujú ironický pohľad na súčasného, kariérne nastaveného jednotlivca, ktorý si pracovné preťaženie kompenzuje mestskou jógou. Ich nafúknuté hlavičky sú pod neustálym tlakom sťahovacích popruhov napäté takmer k prasknutiu. Vidieť sa dali na nábreží Dunaja alebo v košickom mestskom parku už počas Bielej noci v roku 2021. Truben na toto dielo v rámci aktuálneho ročníka nadväzuje a nanovo ho interpretuje. Krehkosť v názve je však tentoraz prevedená aj v materiálovom prístupe autora k objektom. V nich kombinuje železné konštrukcie s krehkým fúkaným sklom, zväzovaným sťahovacími popruhmi. Hranicu medzi životnou rovnováhou a kariérnym prasknutím tak dostáva do kritického bodu až ku fyzickej úrovni.

Nábrežie pri mrakodrape č. 1- Octahedral body - trvalá socha / Viktor Frešo

Socha Viktora Freša pracuje s harmóniou tvarov elementárnych častíc. Jeho trinásť metrov vysoká postava je inšpirovaná Vitruviánskym mužom Leonarda da Vinciho. Ide o skicu muža v dvoch polohách v kruhu a v štvorci, ktorá bola štúdiou proporcií človeka. Harmonická krása renesančného človeka pramenila zo súmernosti foriem. Dnes sa však na človeka pozeráme inak - analyzujeme ho skrze mikroskop a iné prístroje, vďaka ktorým ho vieme rozobrať na najmenšie časti jeho fyzickej podstaty. “Octahedral je geometrická sústava atómov voľne levitujúcich okolo centrálneho atómu. Je to molekulárny vzorec, ktorý implementáciou do fyzického tela prináša perspektívu fyzického prenosu ľudského tela do chemického vzorca,“ charakterizuje autor svoje dielo. Octahedral Body sa stane trvalou súčasťou novovznikajúceho parku a novou dominantou Bratislavského Downtownu.

Nábrežie pri mrakodrape č. 2 - Animal Factory - trvalá inštalácia / Luca Boscardin

Do nového parku na nábreží pod Eurovea Tower sa nasťahujú vodné zvery z dielne dizajnéra Luca Boscardina! Nábrežie Dunaja sa tak stane domovom pre minimalistické a hravé objekty vytvorené na mieru pre novovzniknutý verejný priestor. Korytnačka, mrož, chobotnica, krokodíl, pelikán a veľryba si napriek hravosti a fantázii zachovávajú veľkosť a proporcie skutočných živočíchov. Zvieratká prirodzene nabádajú okoloidúcich, aby otvorili svoju myseľ a popustili uzdu fantázii. A nie len tej vizuálnej. Každý z objektov je konštrukčne nadizajnovaný tak, aby spĺňal aj jednoduché interakcie s okoloidúcimi. Môže ísť o alternatívny nástroj na cvičenie, skúšanie parkúrových trikov, detské hry na štýl starých dobrých sídliskových prašiakov, originálne miesto pre posedenie. Majú tak v sebe prirodzený potenciál aktivovať verejný priestor a integrovať rôzne skupiny ľudí, obyvateľov, náhodných okoloidúcich či turistov všetkých vekových kategórií. Autor vás pozýva na sedenie či hranie sa, oživenie detských čias v každom z nás - stačí si len vymyslieť vlastný spôsob, akým sa s jednotlivými prvkami chcete skamošiť. Jednoduché línie, farby a tvary ako z detskej knihy si získali srdcia malých i veľkých po celom svete a my sme veľmi radi, že oživia naše prechádzky mestom aj po Bielej noci.

Nábrežie pri mrakodrape č. 3 - Freestyl of animozity - tanečná performance 29.09., 19.30, 20.30, 21.30 hod. / Silvia Sviteková & kolektív

Silvia Sviteková a kolektív Freestyle of animozity Hracia plocha, šesť figúriek. Vyber si farbu a začiatočnú pozíciu. Pozor, začínajú všetci naraz. A koniec hry si vymysli. Telo ako neustále meniacia sa paradigma významov v kombinácií prítomných zvierat podobne diverzných charakterov vytvárajú spolu pomyselnú hraciu situáciu. Pohybová performancia sa snaží nedeterminovať uhol pohľadu no naopak povzbudiť ho k rozmanitosti. Zvieratá bežne prítomné vo verejnom priestore pre nás nepredstavujú hrozbu, máme ich za miláčikov. Diviaky, medvede, holuby, bažanty, labute, čajky a potkany, už áno. Kde sa nachádza hranica verejného priestoru? Čo považujeme za náš priestor a čo už za "zvierací"? Ako si ho navzájom intervenujeme a kto určuje pravidlá?

Tower 115 č. 4 - Lines - laserový maping / Martin Gabčo & BN Label

Hovorí sa, že umenie poodhaľuje to, čo je skryté. Malá zmena uhlu pohľadu totiž môže pootočiť aj naše videnie. Podobne zmena okolitého priestoru dokáže inak nenápadnú stavbu dostať do centra diania. Monumentálny laserový mapping Martina Gabča a kolektívu BN Label vstupuje do novo vybudovanej štvrte, ktorá nadväzuje na už existujúcu architektúru. Tá sa vďaka tomu nečakane stáva centrálnym prvkom nového verejného priestoru a ponúka priestor pre digitálnu hru línii, čiar a geometrie ako základného prvku architektúry.

LED Obrazovka Landererova 12 č. 5 - O ľuďoch a o Zemi - animácia / Kriss Sagan

Nechajte sa preniesť do detstva animovaným príbehom Kriss Sagan. Vďaka hravosti, farbám a pestrosti tvarov, dokáže Kriss aj o náročných témach hovoriť s vtipom a odľahčene. Animácia O ľuďoch a o Zemi je abstraktným zamyslením sa a chaotickým obrazom symbolizujúcim narastajúci neporiadok a neistotou vo vzťahu k prírode. Vizuálne hravá reflexia súčasného stavu sveta sa ponára do nejednoznačnosti s nádejou na to, že sa spoločne môžeme približovať k pochopeniu jeho komplexnosti a obnoveniu harmonického vzťahu medzi nami a prírodou.

Kúpa permanentky ako gesto podpory

Hlavnou myšlienkou Bielej noci je prinášať podnetné zážitky a kvalitné umelecké diela širokej verejnosti, a tým popularizovať súčasnú tvorbu aj v tých kruhoch a komunitách, ktoré nie sú jej bežnými konzumentami. Významná časť programu je preto aj tento rok dostupná zdarma vo verejnom priestore. Festivalová permanentka BN Pass však umožní komplexnejší zážitok a prístup k interiérovým dielam, pričom deti do 12 rokov, seniori a ľudia s preukazom ZŤP a ZŤP-S (aj so sprievodom) permanentku nepotrebujú. Kúpou vstupenky návštevníci podporia festival a pomôžu udržať jeho rozsah a kvalitu aj v budúcnosti.

Vstupné (BN PASS): 15 EUR online, 20 EUR na mieste / exteriér zdarma.

Predajné miesto BN PASS nájdete tiež v nákupnom centre Eurovea na Infopulte, otvorené bude: PIA - NED: 18.00 až 23.00 hod.

Viac informácií na: www.bielanoc.sk

Ďalšie články

ELEGANTNÁ TEPLÁKOVINA

Jeseň nám už klope na dvere a vy ešte neviete, v čom ju privítať? Snáď neexistuje pohodlnejší štýl, ako športová elegancia. Skočte si po tie najnovšie...

JESEŇ V PÁNSKOM ŠTÝLE

Pánske trendy a kolekcie sa nemenia tak turbulentne a rozmanito ako tie dámske. Preto namiesto jesenných trendov máme pre pánov ako inšpiráciu na toto ročné...