Doplnenie Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2021

 

 

Doplnenie zákonných náležitostí do Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2021 spoločnosti  Retail Property Finance II, s.r.o. podľa § 47 ods. 9 zákona o burze:

https://eurovea.sk/informacie-pre-investorov

 

 

 

V Bratislave dňa 21.6.2022

 

 

 

S pozdravom,