Nakúpte za 30€ & Užite si až 1000€

 1.7.2017 - 31.8.2017

Nakúpte za viac ako 30   a automaticky vás zaradíme do zlosovania o darčekové karty v hodnote 30 , 100 , 300 , 500 , 700 , 1000 .

Súťažíte spolu o viac ako 10 600 .

Súťaž trvá od 1.7. do 31.8.2017

 

 

I. Pravidlá účasti na súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby - návštevníci EUROVEA, starší ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorí splnia ďalej uvedené podmienky Nákupu a Registrácie, ako aj ďalšie podmienky uvedené v týchto súťažných podmienkach (ďalej len ,,Účastník Súťaže“). Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci a personál jednotlivých Zúčastnených obchodov, ako sú definované nižšie a ich priami rodinní príslušníci (blízke osoby podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Účasťou v súťaži vyjadruje Účastník Súťaže svoj súhlas s Podmienkami a pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

 

(i) Nákup:

Osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na Súťaži, musí navštíviť EUROVEA a nakúpiť počas trvania Súťaže v ktorejkoľvek prevádzke nachádzajúcej sa v EUROVEA (obchody, reštaurácie, kaviarne, bary, kiná, fitnescentrum a dočasné obchodné jednotky) (ďalej spolu len „Zúčastnené obchody“) tovar alebo služby v hodnote minimálne 30 € (ďalej len „Nákup“). Výška Nákupu musí byť preukázaná originálom pokladničného bloku zo Zúčastneného obchodu. Každý pokladničný blok môže byť použitý na účely účasti na Súťaži iba jedenkrát, bez ohľadu na celkovú výšku nákupu na pokladničnom bloku. Pokladničný blok bude po predložení na Informáciách EUROVEA (Informácie EUROVEA sa nachádzajú pri vchode do EUROVEA zo strany od Šafárikovho námestia) povereným personálom EUROVEA označený pečiatkou ako použitý a vrátený Účastníkovi Súťaže. Počet Nákupov, na základe ktorých sa môže jeden Účastník Súťaže zúčastniť Súťaže, nie je obmedzený. Pokladničné bloky sú po celý čas vlastníctvom Účastníka Súťaže, ktorý je zodpovedný za ich stratu alebo zničenie, ako aj za akúkoľvek z toho vyplývajúcu stratu práv.

 

(ii) Registrácia:

Osoba, ktorá splnila podmienku Nákupu, sa musí osobne zaregistrovať do Súťaže tak, že úplne vyplní hraciu kartu Súťaže (ďalej len „Karta“) pravdivými informáciami, čím zároveň potvrdí súhlas so všetkými podmienkami Súťaže uvedenými v týchto Súťažných podmienkach a na Karte. Nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže má za následok vylúčenie Účastníka Súťaže zo Súťaže. Karty budú poskytnuté na Informáciách EUROVEA iba tým osobám, ktoré sa preukážu Nákupom. Na základe každého Nákupu dostane Účastník Súťaže jednu Kartu, pričom počet Kariet jedného Účastníka Súťaže, ktorými sa zúčastní Súťaže nie je obmedzený. Na Karte sa zaznamená aj názov Zúčastneného obchodu, v ktorom bol Nákup vykonaný a hodnota Nákupu. Vyplnenú Kartu musí Účastník Súťaže počas trvania Súťaže vhodiť do súťažnej urny umiestnenej na Informáciách EUROVEA.

 

III. Žrebovanie výhercov

Deväťkrát počas mesiacov júl – august 2017, vždy 1x za týždeň, sa uskutoční v súlade s týmito Súťažnými podmienkami žrebovanie výhercov

a) darčekovej karty EUROVEA v hodnote 30,00 EUR – 3 kusy;

b) darčekovej karty EUROVEA v hodnote 100,00 EUR – 3 kusy;

c) darčekovej karty EUROVEA v hodnote 300,00 EUR – 1 kus.

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v každom jednom týždni budú výhercom odovzdané 3 kusy darčekovej karty EUROVEA v hodnote 30,00 EUR, 3 kusy darčekovej karty EUROVEA v hodnote 100,00 EUR a 1 kus darčekovej karty EUROVEA v hodnote 300,00 EUR.

 

Jedenkrát počas mesiaca júl 2017 a jedenkrát počas mesiaca august 2017, sa uskutoční v súlade s týmito Súťažnými podmienkami žrebovanie výhercov

d) darčekovej karty EUROVEA v hodnote 500,00 EUR – 1 kus;

e) darčeková karta EUROVEA v hodnote 700,00 EUR – 1 kus;

f) darčeková karta EUROVEA v hodnote 1000,00 EUR – 1 kus.

 

Každá Karta je žrebovateľná iba raz. Žrebovanie vykoná osoba určená Organizátorom, pričom žrebovanie prebehne neverejne v čase bližšie určenom Organizátorom. Výherca akejkoľvek Výhry je povinný preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo iným platným dokladom totožnosti a na požiadanie aj originálom pokladničného bloku o Nákupe.

Buďte v obraze

O novinkách, aktuálnych zľavách
a podujatiach sa dozviete ako prví.

Doprava:

Autobusom

Autobusové zástavky a linky MHD

  • Malá scéna: 28, 50, 70, 78
  • Nové SND: 28, 78, 90, 133
  • Panorama City: 50, 88, 90

 

Trolejbusom

Trolejbusové zástavky a linky MHD

  • Nové SND: 210

 

Električkou

Zástavky a linky električiek

  • Šafárikovo námestie: 1, 3, 4, 6, 8
  • SND: 4, 6, 8

Otváracie hodiny:

ObchodyPondelok - Nedeľa10.00 - 21.00
Food courtPondelok - Nedeľa10.00 - 22.00
SupermarketPondelok - Nedeľa07.00 - 22.00
FitnessPondelok - Piatok06.00 - 22.00
Sobota - Nedeľa08.00 - 22.00
KinoPondelok - Piatok10.30 - 22.00
Sobota - Nedeľa13.30 - 22.00
Olympic Casino   Pondelok - Nedeľa09.00 - 05.00
McDonald'sPondelok - Nedeľa08.30 - 23.00

Parkovanie:

Víkendy a štátne sviatky prvých 5 hodín ZDARMA

Pracovné dni vždy 3 hodiny ZDARMA

Každá ďaľšia hodina len 2.50€**

 

*Víkendové parkovanie: od soboty od 07:00 do pondelka do 07:00. Sviatky: od 07:00 do 07:00 nasledujúceho pracovného dňa.

**Po opustení parkovacích priestorov na dobu min. 2 hod. ďalšie 3 hodiny zdarma.

 

  • Poplatok za stratu parkovacieho lístka je 60 €. V prípade straty parkovacieho lístka, prosím, kontaktujte správu parkoviska +421 2 20 915 116 alebo navštívte Info Desk.
  • Možnosť validácie parkovacieho lístka vo vybraných prevádzkach (Billa, Cinema city, Golem, Olympic Casino).

Virtuálna prehliadka

HORE